Bærekraft


Telemark Entreprenørservice AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til oss i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet
Overordnet sett er det vår policy for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

Vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø.

Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

 • Vi skal redusere våre klimagassutslipp til et minimum
 • Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi
 • Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i TES AS

Miljøpolicyen følges opp med disse konkrete målene:

 • Redusere klimagassutslipp fra drift med 50% innen 2050
 • Redusere energiforbruket med 30% innen 2030
 • Redusere andelen nye maskiner som kommer inn i virksomheten med 20% innen 2025
 • Øke andelen avfall som går til ombruk med 10% innen 2024
 • Max 5% sykefravær innen 2024

For å nå våre mål, arbeider vi med disse tiltakene:

 • Vi kan påvirke våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere ved å stille krav til bl.a. følgende v/innkjøp:
  • Miljømerking
  • Mulighet for reparasjon/ombruk/resirkulering
  • Leveranse til produksjonssted
  • Pris
 • Vi skal ha et bevisst forhold til vårt totale energiforbruk ved hjelp av målinger, og arbeide for å redusere energiforbruket vårt.
 • Ved god planlegging, gode innkjøp og høy sorteringsgrad av avfallet vårt, vil vi arbeide aktivt for å redusere mengden avfall.
 • Vi jobber systematisk med å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet vårt. Både det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos oss?
Send forslag til miljøansvarlig nina@telemark-entreprenor.no

La oss jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!